Σπουδές

κάρβουνο

σπουδή στη "μαριονέτα" κάρβουνο

ακρυλικό σε χαρτί

σινική σε χαρτί

κάρβουνο

ακρυλικά

σινική

κάρβουνο

κάρβουνο

σπουδή στη "σιωπή" (ακρυλικά σε χαρτί)

σπουδή στο "χρόνο" (ακρυλικά σε χαρτί)

σινική

σινική

σινική σε χαρτί

κάρβουνο σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

σινική σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

ακρυλικό σε χαρτί

μελάνι σε χαρτί

κάρβουνοσπουδή στη "γοητεία του φασισμού" σινική

Δημοσίευση σχολίου